Hanna Weselius


Teokset


Kirjoituksia


Valokuvataide


Minusta


Instagram

hanna@hannaweselius.fi
+358 50 511 3243


© 2024 Hanna Weselius |  Studio Kiss: Tarkiainen & Gammelin
Hanna Weselius

Teokset


Kirjoituksia


Valokuvataide


Minusta


Instagram

hanna.weselius@aalto.fi
+358 50 511 3243


© 2024 Hanna Weselius | Studio KissJälki – Kirjoituksia valokuvasta 
Kustantamo S&S 2022
Toimittanut Hanna Weselius
Kirjoittajat: Laura Böök, Eeva Hannula, Utu-Tuuli Jussila, Kastehelmi Korpijaakko, Aura Saarikoski, Noora Sandgren, Maija Annikki Savolainen, Maija Tammi, Nita Vera ja Hanna Weselius
Kirjan suunnittelu: Tytti Halonen
Miten valokuvasta voi puhua? Kuka valokuvassa puhuu? Muun muassa näitä kysymyksiä käsittelemme tämän kirjan kymmenessä esseessä eri näkökulmista ja eri tavoin. Kirjoitan: käsittelemme, ja siihen on hyvä syy. Kirjan tekstit ovat muotoutuneet yhdentoista ihmisen kesken seminaarimuotoisesti yhdessä keskustellen ja työstäen.


Monenlainen yhdessä tekeminen, kollaboraatio, on viime aikoina ollut suosittua niin kuvataiteen kuin kirjallisuudenkin piirissä. Siihen on varmasti paljon syitä, joita on hankala hahmottaa, kun on itse keskellä tapahtumia. Intuitiivisesti voisi ajatella, että kun ympäristöhätätila hävittää maailmasta sankaruuden ja tekee meistä kaikista kollektiivisesti syyllisiä, myös erimuotoisten tosien ja fiktiivisten tarinoiden kertojat, päähenkilöt ja näkökulmat liukuvat kohti yhteisomistajuutta. Tämän kokoelman esseistä yhdessä tekemisen voi toivottavasti aistia siitä, miten tekstit verkottuvat keskenään, keskusteluttavat samoja lähteitä, kuultavat toistensa läpi ja kulkevat rinnakkain kappaleen matkaa siellä täällä.


Kirjoitan: eri tavoin, ja siihenkin on syynsä. Essee on vapaa tekstilaji, jota määrittää oikeastaan ainoastaan se, ettei esseetä aloitettaessa yleensä tarvitse tietää, mihin lopetettaessa päädytään. Toisin kuin tieteellinen artikkeli, essee siis kysyy ennemmin kuin hakee vastauksia ja keskustelee ennemmin kuin väittää. Muodoltaan essee voi olla akateeminen tai journalistinen, mutta se voi myös riistäytyä monin tavoin poeettiseksi ja yhdistellä asiaproosaa, runoa ja kuvaa.Jälki – Kirjoituksia valokuvasta on valokuvataiteilijoiden kirjoittama esseekirja omasta välineestään. Kirjoitimme kirjaa seminaarimuotoisesti yhdessä ja kommentoimme toistemme tekstejä pitkin matkaa. Prosessi oli palkitseva – yksi ryhmämme jäsenistä sanoi, että tapaamiset olivat kuin olisi käynyt hieronnassa.

Omassa esseessäni ”Lintu nimeltä Zuki” käsittelen sitä, miten eräs Damaskoksesta Helsinkiin pakolaisena päätynyt satakieli muuttui kuvaksi sanomalehteen ja sen jälkeen erilaisiksi muistoiksi ja tarinoiksi. Olipa lintu välillä kottarainenkin.


Miten toisen rinnalla pitäisi hänen kivussaan kulkea? Sara Ahmed ehdottaa, että toista voi kuunnella ja koskettaa, ja toisen tuskaa voi verrata omaansa, avautua sille. Tämäkin kuulostaa itsestäänselvyydeltä. Mutta kuinka usein olen malttanut pysähtyä toisen kivun tarkan representaation ääreen ja tieten tahtoen alkanut manata esiin omia kipujani tarkastellakseni näitä kipuja, toisen ja omiani, rinnakkain ja toistensa läpi? Ja – olennainen kysymys tässä tekstissä – mikä ominaisuus valokuvassa, minkälainen valokuva, saisi minut tekemään niin?

Joulukuussa 2014, kun hätäännyin Helsingin Sanomien virheestä Zukin lajinmäärityksessä, tein epätoivoisen eleen: osasuurensin kuvasta linnun hahmon ja jaoin sen sosiaalisessa mediassa. Halusin tietää, mikä linnun tosiasiallinen laji oli, ja jaoin kuvan kysyäkseni sitä muilta, mutta kuvaa suurentaessani huomasin, että isorasterinen, epäselvä lintumöykky näytti eri tavalla todelliselta – läheisemmältä.

Ehkä kuvaan käsittelemisen myötä ilmestyi jotain sellaista, mitä Laura Marks nimittää haptiseksi visuaalisuudeksi. Kun pelkkä optinen havainto etsii kuvasta representaatiota, haptinen katsominen korostaa objektin materiaalista läsnäoloa ja koskettaa.Onko vastaus kysymykseen faktan, detaljin ja sulkeuman sijasta epätarkkuus, epävarmuus, vastauksettomuus, kiteytymättömyys ja hallitsemattomuus, lepattaminen ja pyrähtely, koska vain niihin jaksan uskoa?
”Kirjan toimittaja Weselius viittasi myös romaanissaan Sateenkaariportaat (WSOY, 2021) kuviin Välimerta ylittävistä pakolaisista, jotka määrittivät käsitystämme edellisen ”pakolaiskriisiksi” nimetyn ajanjakson aikaan. Tunnetuin niistä on valokuvajournalisti Nilüfer Demirin ikoninen otos rannalle kuolleesta lapsesta, Alan Kurdista, jonka Weselius kulttuuritutkija Sara Ahmedia seuraten nimeää tarttuvaksi objektiksi.

Vaikka kuvan levinneisyys lähentelee universaalia, kokemus sen katsomisesta on ollut Weseliukselle ja monelle muulle hyvin yksityinen. ”Kuva herättää voimakkaan surun tunteen, mutta jättää tapahtumasarjan, jonka päätepiste se on, arvailujen ja opiskelun varaan”, kirjoittaa Weselius. Juuri voimakkaat tunteet ovat sitä sosiaalista ja psykologista pääomaa, joka kasautuu tiettyihin objekteihin. Ainakin traagisen kuvan leviäminen siis suorastaan edellyttää yksityisiä, vaikeasti määriteltäviä kokemuksia.”

Vesa Rantama, Helsingin SanomatTyylilajit poikkeavat ilahduttavasti toisistaan. Mukana on perinteistä kulttuurikritiikkiä, poeettista esseistiikkaa ja matkakertomusta. Valokuvia käytetään orgaanisesti tekstien sisällä. Tytti Halosen suunnittelema ulkoasu on kannen kohopainoa myöten viimeistelty ja linjassa tekstien klassisen ja modernin vuoropuhelun kanssa.

Kokonaisuudesta huomaa, e­ttei se ole vain kokoelma satunnaisia tekstejä, vaan että sitä on työstetty yhdessä. Tekstien teemat limittyvät, lähdekirjallisuus risteää. Tulee myös tunne, että posthumanistisen ja feministisen uusmaterialistisen teorian lisäksi lukupiirissä on luettu paljon Maggie Nelsonia.
Nelsonin teksteissä kaikuu puolestaan Roland Barthesin teorioiden vaikutus. Milloin Valoisasta huoneesta saataisiinkaan uusi suomennos?

Joel Karppanen, Suomen Kuvalehti                   
Kiinnostavaan luovaan ilmaisuun ja kirjoitustyöhön luotti Hanna Weseliuksen toimittama esseekokoelma Jälki – kirjoituksia valokuvasta (Kustantamo S&S).


Tämän vuoden kirjoista nousi esiin toimitustyön tärkeys. Erinomaisen toimitustyön tunnistaa muun muassa aiheen monipuolisesta käsittelystä sekä kielellisestä huolellisuudesta, joka kantaa halki laajan kirjoittajajoukon tuottamien tekstien.


Hyvä toimitustyö kannattelee kirjoittajaa. Pienet resurssit eivät aina mahdollista paneutuvaa toimitustyötä saatikka kustannustoimittajan palkkaamista. Kustannustoimittaja ja toimittaja ovat kuitenkin juuri niitä ammattilaisia, jotka ohjaavat kirjoittajaa kohti parasta mahdollista lopputulosta.


Asiantuntevan toimittajan huomassa on turvallista kirjoittaa. Voi luottaa siihen, että virheet huomataan, kielelliset solmut avataan ja vasta lentoon nousemassa olevat ajatukset kannatellaan loppuun asti.


Nykyjulkaisemisen haasteita ovat kiireaikataulu sekä tiedonkulun ongelmat. Kirjoittaja ei aina tiedä, millaisia muita tekstejä samaan kirjaan on tulossa. Myös palautetta tekeillä olevasta tekstistä voi olla vaikea saada. Tavallinen ongelma on myös se, että kirjoittajalle annetaan liian vähän aikaa tekstin kirjoittamiseen, eikä hänelle kerrota, mitkä julkaisun tavoitteet ovat ja kuinka niihin toimitustyössä pyritään.


Hyvä toimitustyö pitää huolen siitä, että kirjoittaminen on rauhan tila. Nopean reaktiivisuuden sijaan on aikaa ajatella. Riittävän ohjeistuksen ohjaamana on varaa myös eksyä. Huolellinen toimitustyö, kuten palautteen antaminen sekä faktan- ja kielentarkastus, luovat perustan laatukirjoittamiselle.


Kaikki lähtee kunnianhimosta ja tavoitteen asettamisesta niin koko julkaisulle kuin yksittäiselle kirjoitukselle, oli kyseessä kuvateksti, lyhyt näyttelyesittely tai artikkeli.


(Suomen Taideyhdistyksen Edvard Richter -palkintolautakunta kiinnitti huomiota Jälkeen ja kirjan toimitustyöhön yleensä. Palkinnon saivat vuonna 2022 Sofia Lahti ja Jane Vuorinen toimitustyöstään kirjaan Piktorialismi – valokuvataiteen synty.)Julkistustilaisuus Rosebud Sivullisessa.